Kulturprojektets foreninger

Gundsø Amatørscene - Jyllinge Folkedansere - Jyllinge Minigolf Klub - AOF - FOF - Bauta

 

Held og lykke

Anne Lise Christoffersen fratrådte ved generalforsamlingen 25. august 2020. Næstformand Jørgen Henriksen takkede  Anne Lise for mange års formandskab og overrakte en smuk buket blomster og ønskede hende held og lykke med hendes nye tilværelse i København.

 

Minigolf på Spraglehøjgaard

Åbningstider: se jyllinge-minigolf.dk eller

ring 24 349815

Image result for minigolf karikatur.

Brugsretsaftale forlænget

Kulturprojekt Spraglehøjgaard har haft en Brugsretsaftale med Roskilde Kommune, der udløber den 31.12 2019. Heldigvis har vi nu fået aftalen forlænget, så den løber til 31.12 2029.

Museets Kulturhave er havnet på Spraglehøjgaard

I forbindelse med Fjordcentrets nedlæggelse blev den flotte kulturhave med over 128 planter tilovers. Det er Lis Bernild, som gennem mange år har samlet læge og kulturplanter rundt omkring på egnen.Kulturprojekt Spraglehøjgaard om at overtage haven, og det er blevet efterkommet. I løbet af efteråret blev de spændende planter flyttet ud på gården, hvor de til foråret kan beses.

Vi venter selv i spænding på at se, hvor mange planter, der har overlevet. Men vi har en fuld fortegnelse over, hvad der har været, så vi kan erstatte eventuelt udgåede planter. 

Ildsjælene

Ildsjælene er dem, der brænder for Spraglehøjgaard. De brænder så meget, at de gerne bruger flere dage om ugen til at arbejde derude med hvad som helst – til tider både hårdt og snavset arbejde.

De møder op med godt humør og tager fat, kommer med gode ideer og slider bravt i det. Mange er tidligere håndværkere, men det er ikke en forudsætning at hænderne er skruet rigtigt på, for der er også arbejde til dem med ”10 tommelfingre på venstre hånd”.  

Der er altid nogle, der er villige til at lære fra sig, og der er ikke noget hierarki, hvor nogle er bedre end andre, vi har det godt med hinanden.

Ny formand

Ny formand for Kulturprojekt Spraglehøjgaard Lis Humle Jørgensen. Lis er blevet udnævnt til årets frivillig af Dansk Minigolf Union 2019.

Om Spraglehøjgaard – hvordan kom vi i gang 

Gundsø Amatør Scene blev opsagt af deres lokale bag svømmehallen pr. 1. juli 2009. Det var en trist dag, ikke fordi vi ikke gerne ville have andre lokaler, men fordi vi ikke havde noget sted at flytte hen.

Nu var gode råd dyre, indtil vi blev opmærksomme på Spraglehøjgaard. Daværende formand for kommunens Kulturudvalg blev spurgt til råds, og han var velvillig indstillet og skaffede os en nøgle, hvor vi kunne se tingene an. 

Vi blev straks begejstrede for, hvad vi så, så i april 2010 afgik der en ansøgning til Roskilde kommune. I juni måned fik vi et prisværdigt hurtigt svar, at vi kunne få brugsretten til gården på betingelse af, at vi kunne skaffe flere foreninger, der havde behov for lokaler, og som var villige til at indgå i et kompagniskab. 

Over sommeren gik jungletrommerne, mange blev spurgt, men flere sagde fra, da de frygtede en store renovering, som vi selv skulle stå for. Men Jyllinge Folkedansere, Gundsø Model Scene, AOF Gundsø sagde ja til et samarbejde. 

 

Leje et lokale

Du kan leje et lokale til møder. Det koster 350 kr. for en aften og 600 kr. for en hel dag. Vi udlejer ikke lokaler til fester. 

Ring Lis Humle Jørgensen 20 22 07 66 eller skriv en mail på Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Spraglehøjgaards historie

 

Den første Spraglehøjgaard lå på adressen Bystævnet 6 (mellem Snæversti og Havnevej) i Jyllinge. Gården blev udflyttet til nuværende beliggenhed i år 1794. Gårdens stuehus er opført i 1929 og afløste stuehuset opført i 1891, der er beliggende til venstre for det nuværende stuehus. 

Spraglehøjgaard hørte oprindeligt under Roskilde adelige Jomfrukloster, hvorfra den blev købt til arvefæste i 1862 af Ole Rasmussen. Efter hans død i 1893 overtog enken ejendommen, som hun i 1907 overdrog til sønnen Niels Peder Olsen, der var født på gården i 1859. Han var gift med Mette, som var født på Sværdagergaard.