Ildsjælene

Ildsjælene er dem, der brænder for Spraglehøjgaard. De brænder så meget, at de gerne bruger flere dage om ugen til at arbejde derude med hvad som helst – til tider både hårdt og snavset arbejde.

De møder op med godt humør og tager fat, kommer med gode ideer og slider bravt i det. Mange er tidligere håndværkere, men det er ikke en forudsætning at hænderne er skruet rigtigt på, for der er også arbejde til dem med ”10 tommelfingre på venstre hånd”.  

Der er altid nogle, der er villige til at lære fra sig, og der er ikke noget hierarki, hvor nogle er bedre end andre, vi har det godt med hinanden.

Om Spraglehøjgaard – hvordan kom vi i gang 

Gundsø Amatør Scene blev opsagt af deres lokale bag svømmehallen pr. 1. juli 2009. Det var en trist dag, ikke fordi vi ikke gerne ville have andre lokaler, men fordi vi ikke havde noget sted at flytte hen.

Nu var gode råd dyre, indtil vi blev opmærksomme på Spraglehøjgaard. Daværende formand for kommunens Kulturudvalg blev spurgt til råds, og han var velvillig indstillet og skaffede os en nøgle, hvor vi kunne se tingene an. 

Vi blev straks begejstrede for, hvad vi så, så i april 2010 afgik der en ansøgning til Roskilde kommune. I juni måned fik vi et prisværdigt hurtigt svar, at vi kunne få brugsretten til gården på betingelse af, at vi kunne skaffe flere foreninger, der havde behov for lokaler, og som var villige til at indgå i et kompagniskab. 

Over sommeren gik jungletrommerne, mange blev spurgt, men flere sagde fra, da de frygtede en store renovering, som vi selv skulle stå for. Men Jyllinge Folkedansere, Gundsø Model Scene, AOF Gundsø sagde ja til et samarbejde. 

 

Leje et lokale

Du kan leje et lokale til møder. Det koster 350 kr. for en aften og 600 kr. for en hel dag. Vi udlejer ikke lokaler til fester. 

Ring Anne-Lise 23 677734 eller skriv en mail på Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

P – Plads 
og tilkørselsveje

Vi har nu fået en flot P-plads med masser af lys, det er virkelig dejlig, især i de mørke vintermåneder. Men vi ønsker os stadig lys på tilkørselsvejene. Så lige nu tænker vi på, hvordan vi løser den opgave. 

Vi har også fået en dejlig handicaplift, som er afprøvet og fungerer helt tilfredsstillende. Det betyder, at gangbesværede og kørestolsbrugere kan komme ind og overvære begivenheder i stueetagen.

Lys til tilkørselsveje

Der er behov for en p-plads og lys på Spraglehøjgaard. Det tager vi hånd om nu. I løbet af foråret bliver der anlagt en p-plads foran stuehuset, der bliver belyst af en stor lygtepæl. Men der kunne godt bruges lidt lys på tilkørselsvejene, så nu er vi gået i tænkeboks for at få problemet løst

Scene på Spraglehøjgaard

Et af projektets store ønsker har været anlæggelsen af en stor friluftsscene på gårdens haveside. Gundsø Amatør Scene bevilligede 10.000 kr. og resten af udgiften kom ind ved et loppemarked.

Scenen stod færdig i det tidlige forår 2013. GAS kunne absolut ikke vente med at tage den i brug, så i september 2013 var der 3 opførelser af forestillingen I Dit Korte Liv, hvor der var 125 gæster hver aften.

Scenen kan benyttes til mange ting, f.eks. sangkor, jazzorkester og meget mere. Det står alle frit for at ansøge om leje af scenen.

Museets Kulturhave er havnet på Spraglehøjgaard

I forbindelse med Fjordcentrets nedlæggelse blev den flotte kulturhave med over 128 planter tilovers. Det er Lis Bernild, som gennem mange år har samlet læge og kulturplanter rundt omkring på egnen.Kulturprojekt Spraglehøjgaard om at overtage haven, og det er blevet efterkommet. I løbet af efteråret blev de spændende planter flyttet ud på gården, hvor de til foråret kan beses.

Vi venter selv i spænding på at se, hvor mange planter, der har overlevet. Men vi har en fuld fortegnelse over, hvad der har været, så vi kan erstatte eventuelt udgåede planter. 

Spraglehøjgaards historie

 

Den første Spraglehøjgaard lå på adressen Bystævnet 6 (mellem Snæversti og Havnevej) i Jyllinge. Gården blev udflyttet til nuværende beliggenhed i år 1794. Gårdens stuehus er opført i 1929 og afløste stuehuset opført i 1891, der er beliggende til venstre for det nuværende stuehus. 

Spraglehøjgaard hørte oprindeligt under Roskilde adelige Jomfrukloster, hvorfra den blev købt til arvefæste i 1862 af Ole Rasmussen. Efter hans død i 1893 overtog enken ejendommen, som hun i 1907 overdrog til sønnen Niels Peder Olsen, der var født på gården i 1859. Han var gift med Mette, som var født på Sværdagergaard.

Om haven på Spraglehøjgaard

I forbindelse med oprydningen af huset fandt vi frem til en original haveplan fra 1929. Den har vi gemt godt og nu hænger den indrammet i stuehuset.

Jørgen Aare søgte havefonden om støtte til at renovere haven, så den kom til at ligne den originale have. Havefonden bevilgede 60.000 kr. 

Nu er haven blevet renoveret, bl.a. er der kommet en spadseresti rundt på om plænen kantet med jern for at forhindre ukrudt i at vokse ind på plænen. Rund om stien er der ved hjælp af unge mennesker fra Vildvorde plantet over 100 planter, bl.a. Citronmelisse, der skulle være specielt egnede til at holde dræbersnegle væk, dem er der nemlig mange af på grunden.

Der er vildfældet temmelig mange træer, så der er blevet lidt tomt på grunden, specielt mod A –6.
Nu har Morten Gjerskov fra Dyssegården sponseret 125 små Østrigsk bjergfyr træer, der når de vokser op, vil danne en støjvold mod A-6.

Der ligger en dejlig lille natursø på området. Kommunen har været ude og kigge på den, da vi havde planer om at rense den op. Det fik vi forbud imod, så nu venter vi på andet år på, at søen bliver renset op/ eller at vi selv får tilladelse til det.