Beretning Kulturprojekt Spraglehøjgaard vedr. 2021

2021 blev igen et år med periodiske lukninger af huset. Efter aftale med rengøringsfirmaet blev der ikke gjort rent i de perioder. Vi er i øvrigt meget tilfredse med firmaet.

 

Ombygningen af Nordlig længe til en tidssvarende teatersal, blev færdig i efteråret og indviet den 7. oktober med komedien ”Gys i blomsterbutikken”. Det er blevet en fantastisk scene med tilhørende omklædning/sminkerum. Vi ser frem til flere forestillinger.

Salen er blevet godkendt af brandvæsenet til 60 personer.

Der fortsættes med renovering ad gangen ud mod laden. Næste projekt er at bygge et rum i laden til havetraktor, græsslåmaskine, haveredskaber og værktøj, da disse ting er blevet hjemløse efter ovennævnte ombygning.

 

Handicapparkering blev færdig. Der er hentet flere gratis røde sten, og det er planen at lave en belægning som forbinder handicapparkering og Nordlig længe. 

 

Nordlig længes væg mod minigolf banerne har kommunen efter lange forhandlinger lovet at stå for pudsningen af. 

 

Efter mange års ansøgninger om en hjertestarter og efterfølgende afslag er det lykkedes at få bevilget penge fra Spar Nord fonden. Kassen er opsat og vi afventer at elektrikeren har tid til at montere strømmen, så den bliver klar til brug. Vi har vedtaget en årlig serviceordning, så den altid skulle være funktionsdygtig. 

 

Desværre mistede vi i efteråret Gurli Laursen, som i mange år har stået for pasningen af museumshaven. Æret være hendes minde.

Heldigvis er det lykkedes at få Annette Kastrup til at overtage pasningen, hvilket vi er meget taknemmelige for.

 

Vi har haft en del problemer med belysningen langs indkørslen. Myrer og vand havde kortsluttet el-forsyningen. Lamperne er nu renset op og behandlet med silikone og Bjarne Højer har målt det igennem, så vi krydser fingre for, at det holder.

Bjarne har i øvrigt været en fantastisk støtte i forbindelse med ombygningen.

 

Vi holdt i efteråret et familie banko. Desværre kom der ikke så mange, måske p.g.a. coronaen.

 

Alle medlemmer har været inviteret til fællesspisning som GAS står for. De vil også blive afholdt fremover, og jeg vil opfordre til, at man er opmærksomme på hvornår de afholdes og tilmelder sig, så vi kan få et fællesskab på tværs af foreningerne.

 

Der er blevet holdt 2 arbejdsdage, og tak til dem der kom, men vi kunne godt bruge nogle flere, da det er et stort område der skal holdes, og vi kan ikke nå det i det daglige. Et hold trofaste frivillige arbejder stadig hver tirsdag formiddag, hvor der både hygges og laves forefaldende arbejde. Der kunne vi også bruge nogle flere. Det er i orden, hvis man kun kan en gang imellem, men man bliver hurtig bidt af samværet. 

 

Tak til bestyrelse for godt samarbejde og stor tak til alle frivillige. Uden jer kan vi ikke opfylde vor forpligtelse overfor kommunen, så vi fortsat kan bruge dette dejlige sted. 

 

21.3.2022

Lis, formand