Referat generalforsamling 18. marts 2024

Til stede: 17 stemmeberettigede

Jf. dagsorden udsendt 22. februar. Rettidig indkaldelse.

  1. Else Manley blev valgt til dirigent og Anne B. til referent.

2.Bestyrelsens beretning blev fremlagt af Lis og godkendt.

3.

Kassereren Jørgen Aare fremlagde regnskab. Udsendt med indkaldelsen.

Konto for køkkenrenovering blev diskuteret og anerkendt.  Tilskud til rengøring

fra Kommunen hænger sammen med, at Spraglehøjgaard også anvendes af div

aftenskoler, yoga mv.   vi har en brugsaftale med Kommunen, som gør vi kan søge

til vedligeholdelse af huset. Regnskab godkendt.

4.

Indkomne forslag. Ingen.

5.

Kassereren forelagde budget.  Godkendt.  Kontingent vedtaget som uændret.

6.

Bestyrelsen blev indvalgt som følger:

Else Manley AOF  + Jørgen Henriksen GAS  + Anne Byriel Minigolf  +  Cari Anne Folkedans +

Vakant for et år = Jørgen Kastrup.

7.

Valg af 2 suppleanter for et år = Niels Jørgen og Tommy H.

8.

Valg af revisor for 1 år = Tommy H. blev genvalgt.

9.

Valg af revisorsuppleant for 1 år =  Birgit Parkhøj

10.

Eventuelt:   Lis efterspørger flere frivillige og nogen til oplæring med henblik på senere overtagelse af poster.  Kim ”Black Devils” ville høre om pladsen i Cafeen mht deres grej. Grej skal fjernes efter deres koncert så GAS kan øve til børneforestillingen. Desværre kan vi ikke p.t. anvise opbevaring. Kjeld Madsen spurgte om vi ikke får tilskud. Vi får kun førnævnte rengøringstilskud.

Referant Anne B.

 

Beretning Kulturprojekt Spraglehøjgaard vedr. 2023

 

Det er med sorg at Svend Laursen gik bort kort før jul. Svend har været en kæmpe arbejdskraft på gården, og man kunne altid regne med Svend. Desværre har vi også i januar mistet Torben, som også altid har været en stabil arbejdskraft. Æret være deres minde.

Som I nok kan forstå, så er der et stort behov for at flere byder ind med arbejdskraft. Hvis det ikke sker, vil vi ikke kunne opfylde vores forpligtelse overfor kommunen, og I kan nok regne ud, at vore dage på Spraglehøjgaard så er slut. Det ville være bittert efter det store arbejde der har givet så fine faciliteter.

 

Det er efter et halvt års tovtrækkeri med kommunen lykkedes at få en brugsaftale på Nordlig længe. Kommunen ville have os til at stå for vedligeholdelse af indkørselsveje og gårdsplads. Det kunne vi ikke acceptere, da vi i forvejen holder mere end man gør ved andre projekter. Brugsaftalen gælder til 31. december 2025.

 

I juli måned fik vi meddelelse om, at der ville blive installeret varmepumpe, og dermed lukket for gassen. Varmepumpen virker fint.

 

Da det ikke var muligt at søge kommunen om en ny opvaskemaskine, men kun renovering af hele køkkenet, var det det vi gjorde. Bevillingen på 100.000 kr. fik vi først i august måned. Vi havde imidlertid et budget på ca. 170.000 kr. Derfor søgte vi Nordea Fonden om 32.000 til en ny opvaskemaskine, og fik dem også bevilget. Efterfølgende fandt vi ud af, at en anden model var bedre til vores behov og den var så også dyrere. Derfor er vi meget taknemmelige for, at GAS og Minigolf hver sponserede 10.000 kr. Stor tak til begge foreninger.

Så måtte vi gøre kommunen opmærksom på, at vi jo havde gaskomfur. Kommunen har derfor betalt for en induktionsplade og også nye gryder.

Bjarne Højer og Jørgen Henriksen opsatte køkkenet, og stor tak for det store frivillige arbejde. Bjarne har også lavet al el arbejdet og sat fliserne op over køkkenbordet. Tusind tak for det kæmpe arbejde. Vi nyder det nye køkken.

 

 

Vi holdt igen i 2023 sommerkoncert med The Black Devils, og tak fordi I ikke skulle have honorar. Vi tog entre og der var over 100 betalende gæster. Vejret var igen upåklageligt.

 

Fællesspisningerne er godt besøgt. Det har været en stor lettelse, at vi betaler nogle til at tage opvasken. Det er dejligt at der kommer nogle fra de fleste foreningers medlemmer. Stor tak til Conny og Jørgen Henriksen for den dejlige mad.

 

Maskinrummet er snart ved at være færdigt. Men den kolde vinter har forsinket arbejdet noget. Vi har startet oprydning i laden, og utrolig mange fyldte anhængere er blevet kørt på genbrugspladsen. Dette arbejde fortsætter og når vi på et tidspunkt kan komme ind til vores loppemarkeds ting, vil vi, hvis ellers ikke musene har ødelagt det hele, holde nogle garagesalgsdage, og resten til genbrug.

 

Tak til bestyrelse for godt samarbejde og stor tak til alle frivillige som er med til at holde alt i pæn og indbydende stand.

 

 

18.3.24

På bestyrelsens vegne

Lis, formand

 

 Referat af ordinær generalforsamling på Spraglehøjgaard
20. marts 2023 .

Fremmøde:  Bestyrelsen samt 11 medlemmer.

1.

Valg af dirigent og referant: Else Manlley   blev valgt til dirigent og kunne konstatere

at generalforsamlingen er lovligt indkaldt, og Anne blev valgt som referent.

2.

Bestyrelsens beretning blev læst op af Lis. Et enkelt spørgsmål : kan dato for sommefest

flyttes ?  nej, 20. august 2023 fastholdes.

3.

Kasseren fremlagde regnskabet, som var fremsendt med indkaldelse. Ingen bemærkninger.

4.

Ingen forslag var indkommet til formanden.

5.

Fastholdelse af eksistrende betaling af kontingent

6.

Valg til bestyrelsen:  på valg Lis Humle Jørgensen (folkedans) -genvalgt

Jørgen Aare (GAS) og Svend Lauersen (minigolf) - genvalgt

7.

Valg af 2 suppleanter for et år blev Niels Jørgen og Torben.

8.

Valg af revisor for et år blev Tommy Hansen.

9.

Valget af revisorsuppleant for et år blev Birgit Parkhøi.

10.

Eventuelt: Cari Anne – benovet over alt det frivillige arbejde. Tommy – fællesspisninger

fungerer fint – de næste er 1/9 og 3/11. Kim Madsen – en snak om opstaldning af

Instrumentér.

Bestyrelsen har næste møde torsdag 20. april, kl. 13.00.

Ref.: Anne Byriel