Kulturprojekt Spraglehøjgaard

Ordinær generalforsamling Spraglehøjgaard den 14. juni kl. 19.00 i salen på Spraglehøjgaard.

Til stede: 14 stemmeberettigede?

 • Valg af dirigent og referent = Tommy (revisor) blev valgt som dirigent og Susanne som referent.
 • Godkendelse af indkaldelse = indkaldelse af generalforsamlingen blev godkendt.
 • Bestyrelsens beretning = formanden/Lis Humle Jørgensen beretter om året der er gået og den fine beretning blev godkendt beretningen findes på også på hjemmesiden = spraglehoeigaard.dk
 • Kassereren fremlægger revideret regnskab = Jørgen Aare gennemgår regnskabet.

Indtægter og udgifter går næsten lige op.

Der er 500 kr. i overskud. Der har ikke været så mange udgifter grundet Corona, men til gengæld har dispenser og lign. kostet en del = ca. 15.000 kr.

Udgift til telefon er væk, da abonnement er opsagt.

Fået 77.000 kr. for scenebyggeri i tilskud —der er brugt 20.000 kr. - så der er 57.000 tilbage. Arbejdernes Landsbank har udsat et minigolf-arrangement grundet Corona og havde betalt for dette. Vi har derfor sagt, at vi gemmer pengene og så kan de komme i 2021

Handikap Parkering har vi fået 7500,- i tilskud, der har vi brugt 357 kr. — så vi har 7143,- for at kunne gøre parkering færdig.

Foreningen har i øvrigt protesteret mod betaling af en faktura på 3775 kr. på handikap liften. Regning på service og reparation, som vi ikke kendte til og jf. kontrakten skal vi adviseres om ekstra omkostninger. (Vi må i øvrigt selv reparerer jf. kontrakten) faktura er sendt til kommunen, så må de kigge på det.

Vi har 188.658 kr. stående på vores konto i banken.

Regnskabet er hermed Godkendt

Regnskabet findes også på vores hjemmeside og er også sendt ud sammen med indkaldelsen.

 • Behandling af indkomne forslag = ingen forslag
 • Forslag til kontingent og budget = Kontingent: 6200 kr. + 500 kr. ekstra grundt nyt medlem. Budget: forventer det er nogenlunde samme niveau som 2020. Vi får et lidt større tilskud til rengøring grundet index regulering, men der kommer også lidt flere udgifter på byggeri mm.

Det ender med et underskud på ca. 3100 kr.

Tommy = vi skal også huske at indregne negativ rente.

Lis oplyser, at får vi 2 konti, så skal vi kun betale renter på indestående over 100.000 kr. pr. konto — altså ikke samlet indestående. Men det kan ændre sig. Godkendt.

 • Valg af bestyrelse = Svend Laursen, Jørgen Aare og Lis Humle Jørgensen modtog alle genvalg.

Birgit = Kan man have både en formand og kasserer på valg samme år?

Vi er enige om det ikke har nogen praktisk betydning. I så fald skal der være en vedtægtsændring.

 • Valg af 2 suppleanter — Erik Strand, Torben Christiansen og Niels Jørgen Andersen blev foreslået. Torben(GAS) og Niels Jørgen(minigolf) blev valgt
 • Valg af revisor = Tommy blev (gen)valgt.
 • Valg af revisor suppleant - stiller Tove Krause op? Tove blev (gen)valgt

 • Tak for et godt og effektivt møde.
  - ingenting

Lis Humle Jørgensen = formand

Jørgen Henriksen = næstformand

Jørgen Aare = kasserer

Susanne Møller = sekretær

Næste bestyrelsesmøde bliver den 9. august kl. 19.00 på Spraglehøjgaard.