Referat af ordinær generalforsamling på Spraglehøjgaard
20. marts 2023 .

Fremmøde:  Bestyrelsen samt 11 medlemmer.

1.

Valg af dirigent og referant: Else Manlley   blev valgt til dirigent og kunne konstatere

at generalforsamlingen er lovligt indkaldt, og Anne blev valgt som referent.

2.

Bestyrelsens beretning blev læst op af Lis. Et enkelt spørgsmål : kan dato for sommefest

flyttes ?  nej, 20. august 2023 fastholdes.

3.

Kasseren fremlagde regnskabet, som var fremsendt med indkaldelse. Ingen bemærkninger.

4.

Ingen forslag var indkommet til formanden.

5.

Fastholdelse af eksistrende betaling af kontingent

6.

Valg til bestyrelsen:  på valg Lis Humle Jørgensen (folkedans) -genvalgt

Jørgen Aare (GAS) og Svend Lauersen (minigolf) - genvalgt

7.

Valg af 2 suppleanter for et år blev Niels Jørgen og Torben.

8.

Valg af revisor for et år blev Tommy Hansen.

9.

Valget af revisorsuppleant for et år blev Birgit Parkhøi.

10.

Eventuelt: Cari Anne – benovet over alt det frivillige arbejde. Tommy – fællesspisninger

fungerer fint – de næste er 1/9 og 3/11. Kim Madsen – en snak om opstaldning af

Instrumentér.

Bestyrelsen har næste møde torsdag 20. april, kl. 13.00.

Ref.: Anne Byriel