Beretning Kulturprojekt Spraglehøjgaard vedr. 2022

 

Vi har den glæde, at vi i 2022 har fået 2 musikgrupper som medlemmer, The Black Devils og The Bæverdings. Velkommen i kulturprojektet. Det er dejligt, at scene og cafe bliver brugt noget mere, når nu der er lavet så fin en ombygning. 

 

Arbejdsholdet er i fuld gang med at bygge et maskinrum inde i laden. Der bliver brugt de materialer vi havde liggende i laden, det er ikke meget der er nødt til at blive indkøbt. 

 

Museumshaven er vi blevet enige om at mindske arealmæssigt, da planterne ikke vil trives under det store træ. Annette og Jørgen Kastrup har flyttet det, der kunne bruges og fået lavet gange imellem de resterende bede. De har også klippet grotten fri, og ryddet foran den og der er plantet vinca, så de forhåbentlig med tiden holder brændenælderne nede. Det har været et stort arbejde, og tak for det. 

 

Vi har holdt 2 arbejdsdage, og i efteråret havde vi den glæde, at der meldte sig 16 personer fordelt på forskellige foreninger. Der blev fældet en del træer, så der var nok at gå i gang med.  

 

Der blev i august holdt en sommerkoncert med The Black Devils. Det var en skøn dag med super sommervejr og over 100 glade gæster. Tak til The Black Devils fordi I ikke skulle have honorar, så overskuddet fra salg af drikkevarer og kage kunne gå direkte ned i foreningens kasse. Til sommer er det aftalt, at vi igen holder en sommerkoncert og det bliver den 20. august. 

 

Væggen på Nordlig længe ud mod minigolfbanerne har kommunen betalt for renovering af og der blev også lige råd til gavlen, da vi selv skal give den røde murstensrække farve, da det var blevet for sent på året til, at mureren kunne behandle den. Vi prøver så, om vi kan få kommunen til også at renovere facaden. 

 

Aftenskolerne gør stadig meget brug af vores lokaler, som jeg prøver at begrænse til dagtimerne, da vi ellers aldrig har mulighed for selv at bruge hovedhuset. 

 

Vi holdt i efteråret familiebanko, som var rigtig godt besøgt. Det gav et pænt overskud, idet vi havde fået alle præmier sponsoreret. 

 

Kulturprojektet har overtaget fællesspisningerne, og der blev holdt to i efteråret, og de har været godt besøgt. Connie Michelsen og Jørgen Henriksen har stået for maden, og vi har betalt nogen til at tage opvasken. Det er derfor vi har lavet en fast pris for fællesspisningen på 100 kr.  

 

Vi fik ikke afholdt kursus i hjertestarter, da instruktøren blev syg. Det har så først kunnet lade sig gøre at få afviklet det i 2023 med en anden instruktør. 

 

Kommunen har etableret ny vandfordelings brønd. Desværre har man efterladt dækslet for højt, så vi har været nødt til at bede dem sænke det. Det er så blevet gjort, men desværre med det resultat, at der er gået hul på et vandrør. 

 

Tak til bestyrelse for godt samarbejde og stor tak til alle frivillige. Uden jer kan vi ikke opfylde vores forpligtelse overfor kommunen, så det stadig er muligt at bruge dette dejlige sted. 

 

20.3.23 

På bestyrelsens vegne 

Lis, formand