Om Spraglehøjgaard – hvordan kom vi i gang 

Gundsø Amatør Scene blev opsagt af deres lokale bag svømmehallen pr. 1. juli 2009. Det var en trist dag, ikke fordi vi ikke gerne ville have andre lokaler, men fordi vi ikke havde noget sted at flytte hen.

Nu var gode råd dyre, indtil vi blev opmærksomme på Spraglehøjgaard. Daværende formand for kommunens Kulturudvalg blev spurgt til råds, og han var velvillig indstillet og skaffede os en nøgle, hvor vi kunne se tingene an. 

Vi blev straks begejstrede for, hvad vi så, så i april 2010 afgik der en ansøgning til Roskilde kommune. I juni måned fik vi et prisværdigt hurtigt svar, at vi kunne få brugsretten til gården på betingelse af, at vi kunne skaffe flere foreninger, der havde behov for lokaler, og som var villige til at indgå i et kompagniskab. 

Over sommeren gik jungletrommerne, mange blev spurgt, men flere sagde fra, da de frygtede en store renovering, som vi selv skulle stå for. Men Jyllinge Folkedansere, Gundsø Model Scene, AOF Gundsø sagde ja til et samarbejde. 


Den 1. november 2009 holdt vi stiftende generalforsamling og så var Kulturprojekt Spraglehøjgaard født. Så gik der endnu en ansøgning til kommunen. Dette resulterede i, at vi fik Brugsretten til Spraglehøjgaard blev tildelt os med virkning fra 1. januar 2010 på betingelse af, at vi selv skulle renovere indendørs for midler skaffet ved sponsorering. Kommunen ville bevilge 1 mio. kroner til at indlægge vand, el og varme samt forbedre Klimaskærmen.

Nu skulle vi blive enige om, hvordan huset kunne indrettes, så alle foreninger kunne blive tilgodeset. Ingeniør Jørn Streitz lyttede og udarbejdede efterfølgende en tegning, så vi kunne opnå byggetilladelse. En af de helt store ændringer var, at de 3 stuer i underetagen skulle blive en stor stue (sal), der var stor nok til folkedans og teater. 

Det kløede i fingrene på os alle for at komme i gang, men vi måtte vente til økonomien var på plads. I den mellemliggende tid søgte vi, og fik brugsretten til en del af laden, nu kaldet Stalden, som vi så gik i gang med at renovere på gulv og vægge, så vi fik en sted, hvor vi kunne spise og holde pauser og arbejde indendørs, når vinterens kulde bankede på.

Den mellemliggende tid blev også brugt på at søge penge til renoveringen fra nær og fjern 85 ansøgninger er det blevet til, men det er krisetider, så pengestrømmen har ikke været så stor, som vi havde ønsket.

I august 2010 begynde vi på renoveringen af stuehuset og er nået langt, når man tager i betragtning, at alt arbejdet er udført som frivilligt fritidsarbejde.

Huset blev indviet i april måned 2012 ved en stor fest over 2 dage. Rigtig mange gæster fandt vej for at se det flotte hus.

Nu har huset fungeret mere end tilfredsstillende i snart 2 år. De daglige ting er projektets bestyrelsesmøder og andre møder af betydning for projektet. De tilknyttede foreninger holder møder, kurser m.v. Folkedanserne har månedlige sammenkomster med sang og musik og Gundsø Amatør Scene har opført 2 børneforestillinger i salen i 2013, og der kommer flere.

AOF og APA har aftenskoler – yoga og afspænding. Forskellige foreninger har lejet sig ind, GTM har haft flere forestillinger, Roskilde Fortællelaug har haft to fortælleaftener og De Slagfaste fra Roskilde har senest haft en forestilling. Grundejerforeninger m.v. er også glade for, at benytte huset.

Så vi har nået det vi ville, nemlig at huset syder af aktivitet fra morgen til aften. Og der ligger et fuldgyldigt bevis for, at der var behov for et Kulturhus i Jyllinge.