BERETNING KULTURPROJEKT SPRAGLEHØJGAARD vedr. 2020

 

Det har været et meget atypisk år, hvor der det meste af tiden har været lukket på grund af covid-19 restriktioner. Stadig er vi jo ikke helt fri for dem, men heldigvis kan vi samles her i dag i begrænset omfang.

Torben har stået for at slå de store plæner. Jeg tror ikke de nogen sinde i hele sæsonen har været så pæne. Gurli har fortsat med at holde museumshaven flot. Gurli vil imidlertid gerne have afløsning, hvorfor vi er nødt til at få etableret et haveteam, så der er flere til at holde ukrudtet nede. Jo flere der vil give et nap, jo mere overkommeligt bliver det. Kommunen har sat focu på at behandle Japansk Pileurt og har sat nogle pinde ved dem der kommet frem. Hvis vi ser nogle skal vi være behjælpelig med at markere dem. Til efteråret kommer de så og behandler dem.

Vi holdt i efteråret en arbejdsdag, hvor der blev pudset vinduer på alle sider i den store sal og en hel del på 1. sal. Det var helt skønt, at Jørgen havde fundet ud af, at de kunne åbnes på en lettere måde, så de kunne blive pudset imellem også. Imidlertid havde kommunen sørget for maling af vinduerne udvendig og flere kunne slet ikke åbnes. Vi kontaktede kommunen, og de kom og besigtigede dem, og man kunne tydelig se, at vinduerne var blevet malet lukkede. De har efterfølgende sendt en snedker til at høvle dem, så de kunne åbnes.

På arbejdsdagen blev bøgehækken foran skåret kraftigt ned og flere træer blev enten beskåret eller fælled, og der blev luget.

I november havde vi det årlige byggesyn med kommunen. Der er kommet en ny mand til at stå for vores område, og det var en positiv oplevelse. Vi havde gjort opmærksom på, at der havde været rotter. Kommunen vil ikke ofre en årlig rotte bekæmpelse, men vil sætte en murer på, til at lukke hullerne i fundamentet på den Nordlige bygning. Da vi havde fået flere regninger på syn og reparation af handicapliften, gjorde vi opmærksom på det urimelige i, at Kulturprojektet skal betale disse udgifter, da der i brugsaftalen står, at kommunen står for klimaskærm og elektriske installationer. Efterfølgende er det lykkedes for os, at kommunen har overtaget udgiften. Det blev også nævnt, at overvågningen ikke virkede på alle kameraer. Efter nytår kom brandvæsenet og skiftede noget udstyr i kælderen, senere kom de og arbejdede mere på det, og det resulterede i at alle kameraer er blevet udskiftet, og der er fine billeder på udstyret i kælderen nu.

I efteråret gik vi i gang med at få gravet ud til handicap parkeringen foran. Efterfølgende gik arbejdet i gang med at lægge de røde sten, som vi havde fået gratis. Desværre nåede vi ikke at blive færdig inden frosten satte ind, men det er første prioritet nu.

Det er lykkedes at få etableret en kalender, så man på Spraglehøjgaards hjemmeside kan se hvornår der er optaget. Det er kun mig der kan sætte nye aftaler ind.

Det er med glæde at vi kan byde FOF Roskilde velkommen som nyt medlem af Kulturprojekt Spraglehøjgaard pr. 1. juli 2021.

Vi har fået nyt rengøringsfirma som vi er meget glade for. De gør et virkeligt pænt arbejde.

For at mindske smitte har vi fået sat dispensere med sæbe og sprit samt papirhåndklæder op.

Også for at mindske smitten, er det kun Jørgen H. og Tommy, der har arbejdet på ombygningen i vinter. De er virkelig nået langt, men har også arbejdet 2 dage om ugen. Nu må der godt være flere på arealet, så tøv ikke med at komme og hjælpe med spartle- og malerarbejdet tirsdag formiddag eller efter aftale.

Da huset var lukket i flere måneder, besluttede vi at lakere salen, som trængte til det. Desuden er gulvet i loungen på 1. sal også blevet lakeret. Begge dele af frivillige.

Roskilde Kommune har lige fundet ud af, at der ikke var brugsaftale på Nordlige længe. Vi har fået en brugsaftale til 31. december 2022, som dækker oplagring, men ikke ophold. Vi har prøvet at gøre opmærksom på, at vi jo havde en ombygningstilladelse. Det ændrede imidlertid ikke på det, men så snart ombygningen er færdig og godkendt må vi forhandle igen, for det giver jo ikke mening at give byggetilladelse til en teatersal uden opholdstilladelse. Aller sidste nyt er, at vi havde søgt om pudsning af Nordlig længe mod minigolfbanerne i december. Den er først blevet behandlet i år og vi har fået afslag med den begrundelse, at den er nedrivningsværdig. Det har fået os op i det røde felt, og Jørgen Aare og jeg har kontaktet nogle politikere, og de arbejder på sagen.

For at opfylde vores brugsaftale med Roskilde Kommune, skal vi stå for den indvendige vedligeholdelse og holde udearealerne. Jeg må derfor på det kraftigste opfordre til, at flere kommer og hjælper med de løbende opgaver, for ellers risikerer vi at aftalen bliver opsagt. Nye kræfter er nødt til at komme på banen, så vi stadig kan råde over vores dejlige hus.

Stor Tak til bestyrelsen og de frivillige for godt samarbejde.

 

 

  1. juni 2021

På bestyrelsens vegne

Lis Humle Jørgensen formand